Thời trang tóc Hoa Hồng: Số 1, Phố Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội